ای غم گونی غم دیده لرون پشت و پناهی

جسمیم ارییب گـوشــه ی زندانــدا الهـی

آخر منی محبس سالاجاق جاندان الهی

چاره م کسیلوب نیلیوم هر یاندان الهی

قلبیم آلیشــور آتــش هجـراندان الهی

قدّیم بوکولوب غملریمه اولدی گواهی

بو محبس بغدادیده یَم نه بیلــنیم وار

غربتده نه ده بیر گئدنیم وار گلنیم وار

ئولسم گوزومـی باغلیانیم نه کفنیم وار

بو گوزلریمین سنده قالوب تکجه نگاهی

وئر اذن  ،صبا تئز قاپیمیزدان گذر ائتسون

معصومیه احوالیمی الان خبر ائتــسون

ایستگلی رضا ایله گلوب بیر نظر ائتسون

بیلسونله چیخوب گویلره چوخ غملیدی آهی

بو سندیله هارون نقدر ظلم ائده دویمور

ظلمیله جفا رختیـنی بیــلمم نیه سویمور

راحت منی بو گوشه ی زندانیده قویمور

خوش گونلریم آخر منیچون اولدی سیاهی

یوخ تاب و توان دورسام اَیاق اوسته ییخیلّام

بیر قوش کیمی هِی گوشه ی زندانه سیخیلّام

بســتر یئــری نــمـدی ایاقیم اوسته دولانّام

آمالیم الهی نه ایچون اولدی تباهی

ایکاش یارالی فاطمه امداده گلیدی

بو محبس بغدادیده امداده گلیدی

بیر الده کفن ایلیوب اماده گلیدی

اَل سینده گوز یاشی توکیدی رخ ماهی