ای گل باغ احمدی- فاطمه فاطمه

آیت لطف سرمدی- فاطمه فاطمه

سن ثمر نخل وفاسن خانم

حاصل عمر مصطفاسن خانم

ای جانیم یا زهرا، جانانیم یا زهرا

قرآنیم یا زهرا، ایمانیم یا زهرا

ای گهر بحر شرف- گوهر یکتا

همسر سلطان نجف- دُرّ بی همتا

سن مه اسپهر ولاسن خانم

کوثر ختم الانبیاسن خانم

ای جانیم یا زهرا، جانانیم یا زهرا

قرآنیم یا زهرا، ایمانیم یا زهرا

عقولی حیرتده قویوب- اوج شخصیّتون

فوق خیال و وهمدور- عزّت و شوکتون

ای سالان آفاقه صلا شوکتی

مظهر عصمت خدا عصمتی

ای جانیم یا زهرا، جانانیم یا زهرا

قرآنیم یا زهرا، ایمانیم یا زهرا

فاطمه ای کان کرم- معدن رافت

خاک قدوم پاکیوه- رشک ایدر جنّت

ای آدی پیرایه ی عرش خدا

محور کابینه ی اهل کسا

ای جانیم یا زهرا، جانانیم یا زهرا

قرآنیم یا زهرا، ایمانیم یا زهرا

عشقیوی دنیا آرا هیچ- عزّته ویرمرم

عزّت نوکرلیقیمی- جنّته ویرمرم

هر ایکی نشئه سنسن افتخاریم

سنیله وار جهاندا اعتباریم

ای جانیم یا زهرا، جانانیم یا زهرا

قرآنیم یا زهرا، ایمانیم یا زهرا

ای هامی چاره سیزلره- لطفی بی منّت

بو هیئتی مدینیه- ایله بیر دعوت

روز ولادتوندی یا فاطمه

کرامت عادتوندی یا فاطمه

ای جانیم یا زهرا، جانانیم یا زهرا

قرآنیم یا زهرا، ایمانیم یا زهرا

جابری بیراهه یولا- گیتمیوب گیتمز

ترک طریق معرفت- ایتمیوب ایتمز

سوری مدالی سینه سینه ساچماز

هیچ کسه اوجین آچمیوبدی آچماز

ای جانیم یا زهرا، جانانیم یا زهرا

قرآنیم یا زهرا، ایمانیم یا زهرا