تعجیل ایله گلماقدا اماندور آتام اوغلی

سندن اورگیم چوخ نگراندور آتام اوغلی

عفو ایله بو دعوتده اگر اولدی جسارت

اولسون قسم اوز جانوه خواهشدی نه دعوت

احسان ایله بو خواهشیمی ایله اجابت

گل باشوه عباسی دولاندور آتام اوغلی

تا گوز آچوب احساس ایلدیم گوز نَدی قارداش

خورشیدیله مَه یا گئجه گوندوز نَدی قارداش

نطقه گله‌لی درک ایده‌لی سوز ندی قارداش

عبّاسه آدون ورد زباندور آتام اوغلی

یوخدور نظر الفاظیده سنسن هامی منظور

سن دلده بیان گوزده ضیا باشدا اولان شور

گوز چهره ‌وی ترک ایتمدی، گوردون شب عاشور

هرگز دیمدی باغ جناندور آتام اوغلی

عادتله یانان قلبیم ایدوب اسمیوی تکرار

خشکیده زبان ایتدی اورک دردینی اظهار

عشقون که منی ایلدی بو خواهشه وادار

ذرّات وجودیمده نهاندور آتام اوغلی

عشقوندی فقط قلبیده یوخ اوزگه تعلّق

بو خُلقله نفسیم تاپیب اوّلده  تخلّق

گَل گَلماقیوا ایت گیله عباسی تصدّق

هر بیر قدمون ارزشی جاندور آتام اوغلی

جان فدیه ی یار اولماسا خدمت دیماق اولماز

باش بذل نگار اولماسا عزّت دیماق اولماز

سودای محبّتدی مصیبت دیماق اولماز

هر غم منه تهذیب رواندور آتام اوغلی

بیر حرف زبانیمده منیم یوخدی گلایه

خشکیده لبیم خنده ویرار موج بلایه

امواج بلادور یِتورَن اوجِ ولایه

بو امر، مسلّم نه گماندور آتام اوغلی

من لازمیدی فدیه ی جانان اولام اولدوم

لب تشنه ره یاریده قربان اولام اولدوم

سو اوسته سوسوز قانیمه غلطان اولام اولدوم

سندن ولی دل چوخ نگراندور آتام اوغلی

مین‌لر من اولام بیر نفسون قیمتی اولماز

گل اولماسا هرگز چمنین نزهتی اولماز

سنسیز بو جهان اولسادا خاصیّتی اولماز

بالّهی جهان سنله جهاندور آتام اوغلی

سینم سپر ایستردی اولا تیر بلایه

تا یتمیه گنجینه ی اسرار خدایه

افسوس دوشوب توپراقا ایندی بو وقایه

هر چند گنه تیره نشاندور آتام اوغلی

دردیم بودی، سن بی‌ مدد و یاور و تنها

بو دشت کمین گاه و کماندار سراپا

ایوای، نشان بیر، یارالی تشنه لب، امّا

دنیا دولوسی تیر و کماندور آتام اوغلی

آخِر نفس احساس ایلورم عمره علاقه

ایستور منی توش ایتسون اجل درد فراقه

بیر لحظه بُلورسن دوشه گر سندن اوزاقه

عباسین او دم حالی یاماندور آتام اوغلی

گُل یاره ‌لر ایلوب بُلورم بو چولی گلشن

امّا ندی بو منظر گلگون گورورم من

آیا هامی دنیانی دوتوب سوری و سوسن

یا آینه ی چشمیده قاندور آتام اوغلی

یازدی خط خونین، ورق جسمیده شمشیر

گُلواژه ی عشق اولدی گوزل طرزیله تعبیر

دنیا بویی گویادی بو تعبیر و بو تحریر

اهل دله تبیان و بیاندور آتام اوغلی

دیداریویله دل یتر آخر بلی کامه

توفیق تاپار جان بُلورم اخذ مرامه

عطرون گَتورور باد صبا پیکی مشامه

انفاسی اودور مشگ فشاندور آتام اوغلی

مأنوس اولالی عشقه ازل، خامه ی تقدیر

دل صفحه سینه عکس رخون ایلدی تصویر

عشقون منه جان مونسی دور منده نه تقصیر

سنسیز گر ایشیم داد و فغاندور آتام اوغلی

قان سیل کیمی موج ووروب داغ داشا قارداش

بیر ورطه دی بو غم چولی باشدان باشا قارداش

قان قویموری قارداش یتیشه قارداشا قارداش

غَرقاب، کران تا به کراندور آتام اوغلی

بو طایفه دنیایه آزوب دینینی ساتدی

باشدان هوس باطله حق فکرینی آتدی

هر چند که ظاهرده اوز آمالینه چاتدی

هر سود، بو سو داده زیاندور آتام اوغلی

نفسیم اولالی نعمت تکوینیله مأنوس

اولدوم سنه خادم، سنه چاکر، سنه پابوس

آخِر نفسی ایلمه مشتاقیوی مأیوس

لطفه بُلوسن یاخشی زماندور آتام اوغلی

دل روشن اولوب آتشِ جانسوز جگردن

چوخ فیضه یتوب ناله ی شب، آه سحردن

دوشموب بُلورم ناله، دعا، آه، اثردن

دیدارون او تأثیره نشاندور آتام اوغلی

ای بارقه ی رحمت بی‌ منّت داور

ای جودِ مجسّم، کرم و فیض مصوّر

تنها نه منم لطفیوه محتاج، برادر

محتاج سنه کون و مکاندور آتام اوغلی

قان آیت نصرتدی بو قانلی علمونده

دل هدیه ی ناچیزیدی تشریف غمونده

باش نقده نثار اولماسا خاک قدمونده

جان دوشینه بیر بار گراندور آتام اوغلی

عابد سنه دم ویردیله ذهنی و سخاوی

چون ذکر مصیبتده او شاعر دی بو راوی

تکرار ایله اوّل سوز اولوب چوخ سوزه حاوی

تعجیل ایله گلماقدا اماندور آتام اوغلی