درک ایدنمز عقول و وهم و قیاس آفتاب کمال زهرانی

اون بیر اولدوز ایله منوّر ایدوب آسمان جلال زهرانی

مثل و مانندینی گتیرماقدان حشره تک مام دهریدور نازا

شان مریم هارا بتول هارا گَتیروبدور اگر او بیر عیسی

اون بیر عیسادن اکمل و افضل گَتیروبدور بو عالمه زهرا

ایتمیوب خلق بیرده ایتمیه جاق حیّ اعلی مثال زهرانی

بویوروبدور خدای عالمیان عقل کلّه که ای رسول جمیل

خلق اولونمازدی عالم امکان اولماسیدون سن ای نبیّ نبیل

سنی خلق ایلمزدیم عالمده اولماسیدی علی ولیّ جلیل

ایتمیشم خلقتوزده هر ایکیزون واسطه اتّصال زهرانی

اشرف کائنات ختم رسل دیسه هر کلمه وحی دور یوحی

نصّ قرآندور احمد و محمود دیمیوبدور دیمز کلام هوا

حقّ زهراده سویلیوب کرّات بو قیزا کاش اولا آتاسی فدا

قول پیغمبر خدادی ایدن کشف شان و جلال زهرانی

گورمیوب گورمز عالم امکان بیر بشرده اولا بو عزّت و جاه

بدو خلقتده نور زهرادن کسب نور ایلیوبدی مهریله ماه

جز نبیّ و علی مقامیندن اولمیوب بیر بشر اولا آگاه

هانسی بیر خامه ده او قدرت وار یازا وصف خصال زهرانی

اودور عالمده احمد ثانی، اودور ا… نورینه مشکوه

اودور عصرینده نقطه ی توحید، اودی مرضیّه صاحبُ البرکات

اودی محبوبه ی خدای مجید، اودور انسیّه روی و حوری ذات

ایدوب اوز امری تک خدا واجب هامیه امتثال زهرانی

یوخدی شان و جلالینه تالی بو جهاندا مگر جلال ا…

یوخدی جود و نوالینه مانند ماسواده مگر نوال ا…

حق رضاسی رضاسیدور سخطی سخطِ ذات لایزال ا…

مهریله، قهرینه ایدوب مظهر حضرت لایزال زهرانی

گونده اوچ دفعه یثربین شهرین روشن ایلردی نور رخساری

صبح وقتینده جلوه گر آق نور، ظهر وقتی طلیعه ی ساری

شام وقتینده شوق مولادن مه جمالی اولوردی گُل ناری

اوزینه آرزو ایدردی فلک شفق آتدا کمال زهرانی

حیف اولا قدری اولدی مجهوله، قبریده اولدی قدری تک گیزلین

کاش الی شل اولیدی ثانینون ایتدی بیر ظلم او ظالم بی دین

پاره لندی قباله سی فدکین لرزیه گَلدی آسمان و زمین

آی یوزین قاره بیر بولود دوتدی ایتدی نیلی جمال زهرانی

بوردا صهّاک زاده زهرایه ایتمسِیدی اگر بیله ایذا

کربلاده جسارت ایتمزدی خولی و شمر روز عاشورا

تازیانه مخدّراته یقین وورا بُلمزدی لشکر اعدا

هاشمیّات اسیر اولمازدی اُلدورن گون، رجال، زهرانی

ای گرفتار درد و غصّه و غم تاپمیان ابتلاده چاره یولی

غرق دریای ابتلا و اَلَم یوزینه باغلانان کناره یولی

شدّت غصّه دن یولین ایتورن تاپاسان ایسته سن دوباره یولی

تانیدوبدور خدا نجات یولی باب زهرا و آل زهرانی

سیّئاتیله نامه ی عملون ای حسینی اولوبدی گرچه سیاه

حسناته یوخوندور امّیدون دفترون دولدوروب تمام گناه

قوخما مامورلر قیامتده جرم پروندوه ایدنده نگاه

چشم پوشی ایده لّه سیننده گورسه لر گر مدال زهرانی