جوهر صدق و صفا فاطمه دی

معنی لفظ وفا فاطمه دی

لنگر ارض و سما فاطمه دی

فاطمه فاطمه دی فاطمه فاطمه دی

نوریدور نور خداوند ودود

آدی محبوبه ی ذات معبود

خلق اولوب خاطرینه هر موجود

حضرت خیر نسا فاطمه دی

فاطمه فاطمه دی فاطمه فاطمه دی

حکمراندور جبروت عالمینه

قهرماندور ملکوت عالمینه

شرح عنواندی نعوت عالمینه

او که وصف ایتدی خدا فاطمه دی

شیره ی جان رسول الثّقلین

کفو و مانند امام الکونین

مادر پاک حسن مام حسین

بحر موّاج ولا فاطمه دی

حائز وحی نبوّت نسبی

شرح معنای فتوّت حسبی

گوهر افشان اولونان لعل لبی

جوهر صدق و صفا فاطمه دی

او که بیر خطبه ی آتش ریزی

او که گفتار صفا انگیزی

ایلین صحبت نهضت خیزی

باطل و حقّی جدا فاطمه دی

او که عصمتدی اوتا ستر حجاب

او که عفّتدی اونا یوزده نقاب

او که اولموش اونا اوز شرمی کتاب

معنی شرم و حیا فاطمه دی

او که پیغمبره دور نور دو عین

مرتضی مسلک و امّ الحسنین

گتورن عالم اسلامه حسین

فاتح کرب و بلا فاطمه دی

او که مرضیّه اونون منصبیدی

او که مشهور نماز شبیدی

او که احیاگر دین زینبیدی

ایلین حشر به پا فاطمه دی

تائب آل صدق و صفا زهرادن

مرضه ایسته شِفا زهرادن

آل هامی درد و دوا زهرادن

ایلین درده دوا فاطمه دی